Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego. Niniejsza polityka prywatności „Polityka Prywatności” dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego https://dawid.net.pl . W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego, a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

 
CZYM JEST RODO?


RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych.
W pełnym brzmieniu jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMAG Tomasz Dygas, ul. Ciepielowska 9, Nowa Sól 67-100

Administrator danych przetwarza je zgodnie z przepisami prawa oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:
kontakt telefoniczny tel. 790 598 878
kontakt e-mail: sklep@dawid.net.pl

Adres korespondencyjny: TOMAG, ul. Ciepielowska 9, Nowa Sól 67-100

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). 
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (np. obsługa reklamacji)
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 • informacyjnych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesłanie newslettera
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,

 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wymiana danych między sklepem dawid.net.pl a użytkownikiem strony obsługiwana jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL – gwarantowanego certyfikatem CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji z siedzibą w Szczecinie – skutkiem czego dane osobowe użytkowników są szyfrowane i chronione przed przechwyceniem danych.    

Certyfikat SSL służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem.

Strona naszego sklepu jest umieszczona na serwerach Polskiego Centrum Danych Kei.pl, które wyposażone jest w zaawansowane systemy bezpieczeństwa.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz ich sprostowania gdy są one nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Dostęp do Państwa danych w naszym sklepie jest możliwy na następujące sposoby:
1. Dla osób posiadających założone konto:
Po zalogowaniu się na stronie sklepu, w zakładce "Zarządzanie prywatnością"

2. Dla osób nie posiadających założone konto:
Po kontakcie telefonicznym lub po wysłaniu zapytania na e-mail.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym naszym partnerom w celu realizacji umowy, wśród nich tym, za pomocą których nasz sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie (Poczta Polska, DPD), operatorzy systemów płatności (Przelewy24 - PayPro). Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

kontakt telefoniczny tel. 790598878

kontakt e-mail: sklep@dawid.net.pl