Regulamin


Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.dawid.net.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę:
TOMAG Tomasz Dygas, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól,
NIP: 925-113-12-24, REGON: 970560481, nr rachunku 96 1140 2004 0000 3802 4859 7506

Adres sklepu do obsługi wysyłek i zwrotów:

TOMAG
ul. Ciepielowska 9
67-100 Nowa Sól

kontakt telefoniczny tel. 790 598 878
kontakt e-mail: sklep@dawid.net.pl

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.

Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym dawid.net.pl, koniecznym jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Płatności

Ceny zamieszczone przy danym towarze to ceny brutto podane w złotych polskich (zawierają podatek VAT) nie zawierają natomiast informacji odnośnie kosztów dostawy. O wszystkich kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży i obowiązku zapłaty.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

A. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

B. Gotówka za pobraniem - płatność u dostawcy przy dokonywaniu dostawy.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

C. Gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie firmy.

 

Dostawa

Realizujemy dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem wybranego przez niego dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Do każdej przesyłki będącej przedmiotem dostawy zgodnie z wolą Klienta, dołączamy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. O wysyłce towaru klient jest informowany wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

Termin dostawy zamówionych towarów do klienta wynosi do 7 dni roboczych.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.:

TOMAG, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól, tel. +48 790 598 878, e-mail: sklep@dawid.net.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy - PDF

 
 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
TOMAG, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól, tel. +48 790 598 878

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Reklamowany towar wraz w z zgłoszeniem reklamacyjnym należy przesłać lub dostarczyć pod adres: TOMAG, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru pod wskazany adres. Firma TOMAG informuje, że czas wykonania naprawy nie przekroczy 14 dni kalendarzowych.

 
Klient do złożenia reklamacji może skorzystać z udostępnionego przez nas formularza reklamacji:

Pobierz formularz reklamacji: fs-reklamacja.pdf

Informacje dodtakowe

W dziale "Polityka prywatności" opisano zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez nasz sklep internetowy.
W dziale "Polityka cookies" przedstawiono informacje na temat danych zapisywanych plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).

Uwagi końcowe

Wszelkie powstałe niejasności i spory staramy się rozwiązywać polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Firma TOMAG zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu, w takim przypadku treść nowego regulaminu będzie zamieszczana z tygodniowym wyprzedzeniem. Złożone zamówienia są realizowane i rozliczane według treści regulaminu obowiązującego w czasie złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.